Päätös palkata doula ei ole aina helppo – ainakaan kumppanille

Uskon, että doulan työ on kutsumustyö ja siihen päätyy tarkoituksella. Halu tehdä doulan työtä voi kummuta omasta synnytyskokemuksesta ja taustalla on aina halu tukea äitejä ja perheitä tässä hyvin erityisessä elämänvaiheessa. Doulat ymmärtävät miten tärkeää tuki on, kun elämä on muuttumassa isosti. Ajatus palkata doula voi syntyä lukemattomista syistä: aiemmasta synnytyksestä, synnytyspelosta, halusta olla lääkkeetön, halusta saada kaikki lääkkeet. Jännityksestä, innosta ja odotuksesta. Kukaan ei kuitenkaan voisi olla äidille tärkeämpi tukihenkilö kuin oma rakas. Sen tietää myös doula.

Kun äiti kertoo kumppanilleen halusta ottaa doula mukaan synnytykseen, on normaalia, että kumppani ottaa askeleen taaksepäin. Hän ihmettelee, miksi synnytykseen tulisi kolmas? Miksi sairaalan henkilökunta ei riitä? Miksi hän ei riitä? Kumppani saattaa ajatella, että doula on vain tietynlaista synnyttäjää varten vaikka doula on kaikkia varten. Jos äiti ei osaa perustella kumppanilleen doulan palkkaamista, jää ilmaan leijumaan kasa kysymysmerkkejä. Jää jopa doulan palkkaaminen joka olisi äidille tärkeää.

Joskus kumppanit tuntevat olonsa uhatuksi ajatuksesta, että synnytykseen tulisi mukaan doula, synnytyksen ammattilainen eikä heillä itsellään ehkä olisi aavistustakaan synnyttämisestä. kumppanit ajattelevat, että he jäisivät doulan varjoon. Kuin heille ei olisi mitään käyttöä. Ja eihän kavereillakaan ole ollut mitään doulia. Koko homma kuulostaa ihan omituiselta.

Doula auttaa kumppania saamaan hyvän synnytyskokemuksen.
Joskus kumppanit ovat doulan ottamista vastaan ja kumppanit voivat kokevat olevansa uhattuina tai syrjäytettyjä. Doula kuitenkin tukee myös kumppania olemaan vahvemmin mukana synnytyksessä synnyttäjän tukena ja turvana ja auttaa kumppania saamaan hyvän synnytyskokemuksen.

Taitava, ammattitaitoinen doula osaa olla lähellä ja kaukana. Hän ymmärtää, milloin on aika istahtaa huoneen toiselle puolelle tai käydä kahvilla. Doula on tietoinen siitä, että hän on tukemassa äitiä ja kumppania. Hän ei koskaan tule heidän väliin. Estraadi on tulevien vanhempien, ellei muuta pyydetä. Kätilöllä on myös oma tilansa johon doula ei astu.

Fakta on, että vain kumppani todella tuntee äidin. Heillä on se side, joka on johtanut tähän pisteeseen, että ollaan synnyttämässä. Doulan kanssa on voitu tavata useita kertoja ennen synnytystä ja tapaamiset ovatkin tärkeitä, mutta tuota vahvaa sidettä ei voita mikään.

Olen huomannut, että doulalla on positiivinen vaikutus kumppaniin, sillä kumppani saattaa hermostua ja pelästyä kun supistukset voimistuvat. Hän saattaa lähteä käytäville kyselemään epiduraalin perään, vaikka äiti pärjäisi hyvin näinkin. Kun doula kertoo, että kaikki on hyvin ja äiti synnyttää hienosti, huokaisee kumppani. Doula kertoo, mitä nyt tapahtuu ja mitä voisi tehdä. Se jokin voi olla esimerkiksi yhdessä hengittäminen äidin tueksi, viieän kääreen pitäminen otsalla tai lantion painaminen. Kun doula antaa konkreettisen esimerkin, on kumppaninkin helpompi ryhtyä toimeen ja äiti on iloinen. Kun kumppani on rauhallinen ja luottavainen, tunnelma synnytyshuoneessa on paras mahdollinen ja hyvän mielen hormoni oksitosiini saa jatkaa virtaustaan villinä. Win-win.

Doula on käyttänyt jopa vuosia ammattitaitonsa kehittämiseen, ymmärtää hän synnytyksen vaiheet ja henkiset ja fyysiset tuntemukset mitä näissä vaiheissa voi ilmetä. Hän hallitsee lääkkeettömät kivunlievitysmenetelmät ja tietää, miten naisen keho on luotu synnyttämään. Hän tukee äidin toiveita eikä tuo synnytystilaan omia mielipiteitään.

Moni kumppani helpottuu, kun heihin ei kohdistu odotuksia ja paineita tukihenkilönä, jos doula on mukana. Tilanne on kumppanillekin uusi, joten mielestäni heiltä ei saisi vaatia liikaa. Tuen merkitystä ei silti voi korostaa. Kumppani voi halutessaan seurata sivusta ja ottaa ohjat käsiinsä jos innostuu. Tai käydä kahvilla kun doula pitää äidille seuraa. Koska synnytys voi kestää jopa useita vuorokausia, on kaikkien nukuttava. Doula ja kumpani voivat vaihdella vuoroja. Silloin äiti ei joudu olemaan yksin ja doula voi herättää kumppanin heti, jos jotain alkaa tapahtumaan.

Miksi sairaalan henkilökunta ei riitä? Kyllä se riittää. Doula ei ole pakollinen hankinta eikä tae sille, että kaikki sujuu kuin tanssi. Mutta tilanne on se, että koska kätilöille ja lääkäreille kuuluu lääketieteelliset toimenpiteet, heillä on kädet täynnä töitä. He seuraavat vauvan vointia, tekevät toimenpiteet ja auttavat lopulta vauvan maailmaan. He tekevät siis uskomatonta työtä.

Kätilöllä voi kuitenkin olla samaan aikaan toinen tai kolmaskin synnytys hoidettavana jolloin hän ei ehdi antamaan äidille jatkuvaa tukea vaikka kuinka haluaisi. Koska doulalle ei kuulu lääketieteelliset toimenpiteet, hänellä on kaikki aika antaa jatkuvaa tukea tai olla antamatta, jos äiti ja kumppani haluavat olla kaksin. Koska synnytystilanne on uusi, voivat tulevat vanhemmat kokea olonsa pelokkaiksi ja neuvottomiksi jäädessään yksin huoneeseen, jos heillä ei ole jatkuvaa tukea, oli se sitten huoneessa tai sen ulkopuolella henkisenä tukena.

Yksi harmaiden hiuksien aihe on usein raha. Ammattidoulat maksavat ja hintahaitari on laaja, riippuen useimmiten doulan tietotaidosta ja kokemuksesta. Muun muassa doulan valmius lähteä synnytykseen keskellä yötä ja järjestää elämänsä niin, että synnytys olisi etusijalla, on vain yksi esimerkki siitä, miksi kova työ maksaa.

On myös paljon kumppaneita, joille doulan palkkaaminen ei ole ongelma. He ajattelevat, että mikä auttaa äitiä, se otetaan. Tai että äiti päättää koska hän on se, joka synnyttää. Ymmärrän silti, että on täysin normaalia ihmetellä satojen eurojen menoerää kaikkien vauvahankintojen jälkeen jollekin, jota ilmankin voisi mennä synnyttämään. Äiti voisi perustella doulan palkkaamisen etsimällä tutkimustietoa doulien hyödyllisyydestä, sillä tutkimukset puhuvat puolestaan. Mustaa valkoisella voi auttaa ymmärtämään doulien työn lukemattomia hyötyjä niin raskaudessa, synnytyksessä kuin synnytyksen jälkeisessä elämässä, joka taas vaikuttaa kaikkeen ympäröivään. Äiti voisi kertoa, että synnytys ei ehkä ole se, mistä kannattaisi ensimmäisenä säästää.

Äidin ja perheen saama tuki ja keskustelut raskausaikana auttaa suhtautumaan tulevaan synnytykseen luottavaisemmin. Informatiivinen, fyysinen ja henkinen tuki jota doula tarjoaa synnytyksessä, on keskeisessä asemassa positiivisen synnytyskokemuksen syntymisessä. Synnytys jää mieliimme ikuisesti. Doula on teitä varten, jotta kokemuksesta tulisi paras mahdollinen.

Wilma Rytkönen
Sertifioitu doula (Doulakka)
Joogaohjaaja

Vapaaehtoisdoulaus

Kiinnostaako sinua vapaaehtoisdoulaus?

Suomessa toimi vuonna 2017 noin 400 doulaa, joista iso osa toimi vapaaehtoisdoulina. Vapaaehtoisdoulaksi pääsee helpoiten liittymällä jo olemassa olevaan doularyhmään, jonka muut jäsenet osaavat neuvoa sinua alkuun. Ja myös sinä voit aloittaa uuden vapaaehtoisdoularyhmän.

Tässä lyhyt listaus tärkeimmistä asioista, joihin sinun kannattaa kiinnittää huomiota ennen doulaamista.

Doulan toimenkuva

Kaikkien doulien on tärkeää ymmärtää Doulan toimenkuva. Siinä kerrotaan mikä on doulan rooli tukihenkilönä ja myös sen rajoitukset. Doulan on erittäin tärkeää toimia doulan toimenkuvan mukaan, niin yhteistyö perheiden ja kaikkien muiden toimijoiden kanssa toimii hyvin. Doulan rooli eroaa kumppanin ja kätilön rooleista ja nämä erot on hyvä tietää etukäteen.

Doula tukee perhettä henkisesti, fyysisesti ja tiedollisesti. Doula on tsemppaaja, kannustaja, olkapää ja tietolähde. Doula ei tee lääketieteellisiä toimenpiteitä, ei puhu äidin puolesta ja doula on avoin kätilöä ja lääkäreitä kohtaan.

Doulakoulutus

Riippumatta siitä tuletko toimimaan vapaaehtoisena tai ammattidoulana, sinun kannattaa käydä doulaukseen keskittyvä koulutus. Vaikka sinulla olisi jo esim. terveydenhoitoalan koulutus, niin doulakoulutus on silti hyvä käydä, sillä roolit ovat erilaisia. Koulutuksessa käydään monia tärkeitä aiheita läpi, jotka on hyvä ymmärtää ennen ensimmäistä doula-asiakassuhdetta. Kurssilla myös sisäistät doulan toimenkuvan sisällön, mikä on erittäin tärkeää.

Koulutuksista löydät tietoa doulakoulutus-sivuilta.

Omien kokemusten läpikäyminen

Ennen ensimmäistä doulasuhdetta sinun tulee käydä läpi omat aikaisemmat kokemuksesi ja ymmärtää miten ne vaikuttavat doulaamiseesi. Erityisen tärkeää on käydä läpi omat synnytyskokemukset. Doulasuhdetta ei tule aloittaa, jos taustalla on käsittelemätön trauma. Se tule hoitaa kuntoon ennen doulausta.

Omien kokemusten kautta oppii kuitenkin paljon. Kun olet käynyt kokemuksesi läpi, niin sinusta tulee entistä parempi doula. Toisaalta keskeneräiset kokemukset voivat haitata doulaamistasi, vaikuttaa asiakkaan synnytykseen epäedullisesti tai haitata synnyttäjän ja kätilön välistä toimintaa. Kokemusten läpikäyminen voi tarkoittaa myös lapsuusajan kokemusten yms läpikäyntiä.

Doulana voi muuten olla myös vaikka sinulla ei olisi omia synnytyskokemuksia. Omat synnytykset eivät ole vaatimuksena doulaamiselle.

Vapaaehtoisdoulaus ja ammattidoulaus eivät poissulje toisiaan.

Synnytysvalmennus

Synnytysvalmennuksen käyminen on tärkeää ja se tulee auttamaan sinua paljon doulatessasi. Synnytysvalmennuksessa sinun tulisi oppia synnytyksen fysiologian pääpiirteet, synnytyksen vaiheet, tärkeimmät synnytyksen hormonit, yleisimmät toimenpiteet sekä rutiinit. Näiden ymmärtäminen auttaa sinua tukemaan synnyttäjää.

Muut koulutukset

Lisäksi doulalle on tarjolla paljon erilaisia koulutuksia mm. imetyksestä, erilaisista lääkkeettömistä kivunlievityksistä yms., joita kannattaa käydä omien kiinnostusten mukaan. Varoituksen sana, että näihin voi sitten hurahtaa! Nämä koulutukset eivät ole pakollisia ennen ensimmäistä doulaamista vaan näihin kertyy osaamista jatkuvasti doulapolulla. Eniten opit kuitenkin synnytyksissä mukana olemalla ja silloin myös huomaat mistä itse kaipaat lisäkoulutusta.

Doularyhmä

Jos et löydä doularyhmää, mihin liittyä, niin suosittelen sellaisen perustamista. Tarvitset vain 1-2 doulaa mukaan ja teillä on ryhmä valmiina. Doulaus on aika yksinäistä puuhaa ja on tärkeää, että sinulla on joku, jolta pystyt kysymään ideoita tai purkamaan synnytystä. Eikä purkamista pysty tekemään samalla tavalla sellaisen kanssa, joka ei ole doula.

Doularyhmässä tekeminen on mukavampaa ja osan mm. markkinoinnista ja doulailtojen pitämisestä tms. pystyy jakamaan. Jos yksi on synnytyksessä, niin siellä on sitten joku toinen paikalla.

Ja tärkeimpänä doularyhmän hyödyt tulevat esiin varadoulaamisessa. Jos sinä olet kipeä tai matkoilla, kun asiakkaasi synnyttää, niin hän on ehkä jo tutustunut sinun varadoulaasi teidän doulaillassa.

Kun haluat perustaa doularyhmän:

  1. Voit kertoa siitä yhdistyksen jäsenryhmässä ja saada siihen lisää doulia
  2. Sopikaa ryhmänne säännöt
  3. Päättäkää nimi
  4. Tehkää Facebook-sivu
  5. Aloittakaa mainostaminen ja tiedon levittäminen
  6. Pitäkää doulailtoja
  7. Doulatkaa!

Vapaaehtoisdoulaus ja työnohjaus

Työnohjausta on tarjolla toistaiseksi vain Folkhälsanilla sekä STEAn (ent RAY) rahoitusta saavassa Ensi- ja Turvakotienliiton doulatoiminnassa, mikä on suunnattu erityistä tukea tarvitseville perheille. Näille doulille työnohjaus on erittäin tärkeää.

Muiden doulien on järjestettävä työnohjaus itse ja yleisemmin se tapahtuu oman doularyhmän kesken. Joskus voi olla tarvetta vahvemmalle tuelle, jolloin työnohjaus kannattaa etsiä yksityisiltä palveluntarjoajilta.

Jaksaminen doulana

Doulaus on erittäin antoisaa. On ihana nähdä miten pystyy perheitä tukemaan olemalla läsnä jo odotusvaiheessa ja kuinka heidän luottamuksensa synnyttämiseen kasvaa ja pelot vähenevät. Synnytyksessä tärkein työkalusi on olla läsnä, kuulla perhettä, keskustella heidän kanssaan ja hoitaa, että he saavat riittävästi tietoa päätösten tueksi.

Joskus synnytys on pari tuntia ja joskus pari vuorokautta. Olet sen ajan pois normaalista arjesta. Todennäköisesti myös päivystät 4 viikkoa 24/7. Nämä ovat kuluttavia ja todellisuus on, että koko sinun perheesi päivystää sinun kanssasi ja se on myös heidän harrastuksensa. En halua pelotella, mutta iso osa doulista kestää noin 2 vuotta tai 3-6 doulausta. Toivon, että asetat itsellesi rajoja, ettet ole kaiken aikaa tavoitettavissa muille kuin päivystettäville asiakkaille päivystyksen aikaan. Monet viestit ja keskustelut voivat odottaa muutamia tunteja tai seuraavaan päivään. Sinun kannattaa pitää päivystyksetöntä aikaa välillä ja miettiä tarkkaan esim. juhlapyhien päivystäminen. Kun osaat asettaa rajat, niin todennäköisesti useampi perhe saa nauttia sinun doulatuestasi tulevaisuudessa ja jatkat doulaamista pidempään. Samalla myös kartutat kokemusta ja kasvat doulana. Perheet hyötyvät doulan kokemuksesta monella tavalla ja sitä kautta myös yhteiskunta.

Vapaaehtoisdoula vs ammattidoula

Nämä eivät poissulje toisiaan. Vapaaehtoisdoula voi tehdä välillä myös korvausta vastaan doulauksia ja ammattidoula voi tehdä välillä myös vapaaehtoisdoulauksia. Tämä pitää tehdä avoimesti ja niin, että erityisesti vapaaehtoisdoularyhmä on tästä tietoinen. Voit tehdä näitä molempia omalla toiminimellä tai omassa doularyhmässä, jos se on muille ok. Eli keskustele ensin oman viiteryhmäsi kanssa miten asia järjestetään.

Osa vapaaehtoisdoularyhmistä ei salli korvauksen ottamista, mutta voit tehdä sen itsenäisti muulla tavalla. Toisaalta ammattidoulien ryhmässä ei haluta näkyvästi mainostaa ilman korvausta tehtäviä doulauksia vaan joku voi tehdä niitä sitten vapaaehtoisdoularyhmän kautta. Toimintatapoja on monia ja niistä löytyy tapa kyllä jokaiselle.

Suomen doulat ry

Suomen doulat ry on kaikkien suomalaisten doulien järjestö. Jäsenistössä on niin vapaaehtoisdoulia kuin ammattidoulia. Kun haluat päästä alkuun, niin liity yhdistyksen jäseneksi ja pääset meidän sisäiseen Facebook-ryhmään. Siellä saat paljon neuvoja ja voit löytää muut lähistölläsi toimivat doulat.

Artikkelin kirjoittaja

Marjaana Siivola (Marjaana doulahaussa)
Sertifoitu doula, DONA International doulakouluttaja ja sertifioitu synnytysvalmentaja
Doules