Päätös palkata doula ei ole aina helppo – ainakaan kumppanille

Uskon, että doulan työ on kutsumustyö ja siihen päätyy tarkoituksella. Halu tehdä doulan työtä voi kummuta omasta synnytyskokemuksesta ja taustalla on aina halu tukea äitejä ja perheitä tässä hyvin erityisessä elämänvaiheessa. Doulat ymmärtävät miten tärkeää tuki on, kun elämä on muuttumassa isosti. Ajatus palkata doula voi syntyä lukemattomista syistä: aiemmasta synnytyksestä, synnytyspelosta, halusta olla lääkkeetön, halusta saada kaikki lääkkeet. Jännityksestä, innosta ja odotuksesta. Kukaan ei kuitenkaan voisi olla äidille tärkeämpi tukihenkilö kuin oma rakas. Sen tietää myös doula.

Kun äiti kertoo kumppanilleen halusta ottaa doula mukaan synnytykseen, on normaalia, että kumppani ottaa askeleen taaksepäin. Hän ihmettelee, miksi synnytykseen tulisi kolmas? Miksi sairaalan henkilökunta ei riitä? Miksi hän ei riitä? Kumppani saattaa ajatella, että doula on vain tietynlaista synnyttäjää varten vaikka doula on kaikkia varten. Jos äiti ei osaa perustella kumppanilleen doulan palkkaamista, jää ilmaan leijumaan kasa kysymysmerkkejä. Jää jopa doulan palkkaaminen joka olisi äidille tärkeää.

Joskus kumppanit tuntevat olonsa uhatuksi ajatuksesta, että synnytykseen tulisi mukaan doula, synnytyksen ammattilainen eikä heillä itsellään ehkä olisi aavistustakaan synnyttämisestä. kumppanit ajattelevat, että he jäisivät doulan varjoon. Kuin heille ei olisi mitään käyttöä. Ja eihän kavereillakaan ole ollut mitään doulia. Koko homma kuulostaa ihan omituiselta.

Doula auttaa kumppania saamaan hyvän synnytyskokemuksen.
Joskus kumppanit ovat doulan ottamista vastaan ja kumppanit voivat kokevat olevansa uhattuina tai syrjäytettyjä. Doula kuitenkin tukee myös kumppania olemaan vahvemmin mukana synnytyksessä synnyttäjän tukena ja turvana ja auttaa kumppania saamaan hyvän synnytyskokemuksen.

Taitava, ammattitaitoinen doula osaa olla lähellä ja kaukana. Hän ymmärtää, milloin on aika istahtaa huoneen toiselle puolelle tai käydä kahvilla. Doula on tietoinen siitä, että hän on tukemassa äitiä ja kumppania. Hän ei koskaan tule heidän väliin. Estraadi on tulevien vanhempien, ellei muuta pyydetä. Kätilöllä on myös oma tilansa johon doula ei astu.

Fakta on, että vain kumppani todella tuntee äidin. Heillä on se side, joka on johtanut tähän pisteeseen, että ollaan synnyttämässä. Doulan kanssa on voitu tavata useita kertoja ennen synnytystä ja tapaamiset ovatkin tärkeitä, mutta tuota vahvaa sidettä ei voita mikään.

Olen huomannut, että doulalla on positiivinen vaikutus kumppaniin, sillä kumppani saattaa hermostua ja pelästyä kun supistukset voimistuvat. Hän saattaa lähteä käytäville kyselemään epiduraalin perään, vaikka äiti pärjäisi hyvin näinkin. Kun doula kertoo, että kaikki on hyvin ja äiti synnyttää hienosti, huokaisee kumppani. Doula kertoo, mitä nyt tapahtuu ja mitä voisi tehdä. Se jokin voi olla esimerkiksi yhdessä hengittäminen äidin tueksi, viieän kääreen pitäminen otsalla tai lantion painaminen. Kun doula antaa konkreettisen esimerkin, on kumppaninkin helpompi ryhtyä toimeen ja äiti on iloinen. Kun kumppani on rauhallinen ja luottavainen, tunnelma synnytyshuoneessa on paras mahdollinen ja hyvän mielen hormoni oksitosiini saa jatkaa virtaustaan villinä. Win-win.

Doula on käyttänyt jopa vuosia ammattitaitonsa kehittämiseen, ymmärtää hän synnytyksen vaiheet ja henkiset ja fyysiset tuntemukset mitä näissä vaiheissa voi ilmetä. Hän hallitsee lääkkeettömät kivunlievitysmenetelmät ja tietää, miten naisen keho on luotu synnyttämään. Hän tukee äidin toiveita eikä tuo synnytystilaan omia mielipiteitään.

Moni kumppani helpottuu, kun heihin ei kohdistu odotuksia ja paineita tukihenkilönä, jos doula on mukana. Tilanne on kumppanillekin uusi, joten mielestäni heiltä ei saisi vaatia liikaa. Tuen merkitystä ei silti voi korostaa. Kumppani voi halutessaan seurata sivusta ja ottaa ohjat käsiinsä jos innostuu. Tai käydä kahvilla kun doula pitää äidille seuraa. Koska synnytys voi kestää jopa useita vuorokausia, on kaikkien nukuttava. Doula ja kumpani voivat vaihdella vuoroja. Silloin äiti ei joudu olemaan yksin ja doula voi herättää kumppanin heti, jos jotain alkaa tapahtumaan.

Miksi sairaalan henkilökunta ei riitä? Kyllä se riittää. Doula ei ole pakollinen hankinta eikä tae sille, että kaikki sujuu kuin tanssi. Mutta tilanne on se, että koska kätilöille ja lääkäreille kuuluu lääketieteelliset toimenpiteet, heillä on kädet täynnä töitä. He seuraavat vauvan vointia, tekevät toimenpiteet ja auttavat lopulta vauvan maailmaan. He tekevät siis uskomatonta työtä.

Kätilöllä voi kuitenkin olla samaan aikaan toinen tai kolmaskin synnytys hoidettavana jolloin hän ei ehdi antamaan äidille jatkuvaa tukea vaikka kuinka haluaisi. Koska doulalle ei kuulu lääketieteelliset toimenpiteet, hänellä on kaikki aika antaa jatkuvaa tukea tai olla antamatta, jos äiti ja kumppani haluavat olla kaksin. Koska synnytystilanne on uusi, voivat tulevat vanhemmat kokea olonsa pelokkaiksi ja neuvottomiksi jäädessään yksin huoneeseen, jos heillä ei ole jatkuvaa tukea, oli se sitten huoneessa tai sen ulkopuolella henkisenä tukena.

Yksi harmaiden hiuksien aihe on usein raha. Ammattidoulat maksavat ja hintahaitari on laaja, riippuen useimmiten doulan tietotaidosta ja kokemuksesta. Muun muassa doulan valmius lähteä synnytykseen keskellä yötä ja järjestää elämänsä niin, että synnytys olisi etusijalla, on vain yksi esimerkki siitä, miksi kova työ maksaa.

On myös paljon kumppaneita, joille doulan palkkaaminen ei ole ongelma. He ajattelevat, että mikä auttaa äitiä, se otetaan. Tai että äiti päättää koska hän on se, joka synnyttää. Ymmärrän silti, että on täysin normaalia ihmetellä satojen eurojen menoerää kaikkien vauvahankintojen jälkeen jollekin, jota ilmankin voisi mennä synnyttämään. Äiti voisi perustella doulan palkkaamisen etsimällä tutkimustietoa doulien hyödyllisyydestä, sillä tutkimukset puhuvat puolestaan. Mustaa valkoisella voi auttaa ymmärtämään doulien työn lukemattomia hyötyjä niin raskaudessa, synnytyksessä kuin synnytyksen jälkeisessä elämässä, joka taas vaikuttaa kaikkeen ympäröivään. Äiti voisi kertoa, että synnytys ei ehkä ole se, mistä kannattaisi ensimmäisenä säästää.

Äidin ja perheen saama tuki ja keskustelut raskausaikana auttaa suhtautumaan tulevaan synnytykseen luottavaisemmin. Informatiivinen, fyysinen ja henkinen tuki jota doula tarjoaa synnytyksessä, on keskeisessä asemassa positiivisen synnytyskokemuksen syntymisessä. Synnytys jää mieliimme ikuisesti. Doula on teitä varten, jotta kokemuksesta tulisi paras mahdollinen.

Wilma Rytkönen
Sertifioitu doula (Doulakka)
Joogaohjaaja

Vapaaehtoisdoulaus

Kiinnostaako sinua vapaaehtoisdoulaus?

Suomessa toimi vuonna 2017 noin 400 doulaa, joista iso osa toimi vapaaehtoisdoulina. Vapaaehtoisdoulaksi pääsee helpoiten liittymällä jo olemassa olevaan doularyhmään, jonka muut jäsenet osaavat neuvoa sinua alkuun. Ja myös sinä voit aloittaa uuden vapaaehtoisdoularyhmän.

Tässä lyhyt listaus tärkeimmistä asioista, joihin sinun kannattaa kiinnittää huomiota ennen doulaamista.

Doulan toimenkuva

Kaikkien doulien on tärkeää ymmärtää Doulan toimenkuva. Siinä kerrotaan mikä on doulan rooli tukihenkilönä ja myös sen rajoitukset. Doulan on erittäin tärkeää toimia doulan toimenkuvan mukaan, niin yhteistyö perheiden ja kaikkien muiden toimijoiden kanssa toimii hyvin. Doulan rooli eroaa kumppanin ja kätilön rooleista ja nämä erot on hyvä tietää etukäteen.

Doula tukee perhettä henkisesti, fyysisesti ja tiedollisesti. Doula on tsemppaaja, kannustaja, olkapää ja tietolähde. Doula ei tee lääketieteellisiä toimenpiteitä, ei puhu äidin puolesta ja doula on avoin kätilöä ja lääkäreitä kohtaan.

Doulakoulutus

Riippumatta siitä tuletko toimimaan vapaaehtoisena tai ammattidoulana, sinun kannattaa käydä doulaukseen keskittyvä koulutus. Vaikka sinulla olisi jo esim. terveydenhoitoalan koulutus, niin doulakoulutus on silti hyvä käydä, sillä roolit ovat erilaisia. Koulutuksessa käydään monia tärkeitä aiheita läpi, jotka on hyvä ymmärtää ennen ensimmäistä doula-asiakassuhdetta. Kurssilla myös sisäistät doulan toimenkuvan sisällön, mikä on erittäin tärkeää.

Koulutuksista löydät tietoa doulakoulutus-sivuilta.

Omien kokemusten läpikäyminen

Ennen ensimmäistä doulasuhdetta sinun tulee käydä läpi omat aikaisemmat kokemuksesi ja ymmärtää miten ne vaikuttavat doulaamiseesi. Erityisen tärkeää on käydä läpi omat synnytyskokemukset. Doulasuhdetta ei tule aloittaa, jos taustalla on käsittelemätön trauma. Se tule hoitaa kuntoon ennen doulausta.

Omien kokemusten kautta oppii kuitenkin paljon. Kun olet käynyt kokemuksesi läpi, niin sinusta tulee entistä parempi doula. Toisaalta keskeneräiset kokemukset voivat haitata doulaamistasi, vaikuttaa asiakkaan synnytykseen epäedullisesti tai haitata synnyttäjän ja kätilön välistä toimintaa. Kokemusten läpikäyminen voi tarkoittaa myös lapsuusajan kokemusten yms läpikäyntiä.

Doulana voi muuten olla myös vaikka sinulla ei olisi omia synnytyskokemuksia. Omat synnytykset eivät ole vaatimuksena doulaamiselle.

Vapaaehtoisdoulaus ja ammattidoulaus eivät poissulje toisiaan.

Synnytysvalmennus

Synnytysvalmennuksen käyminen on tärkeää ja se tulee auttamaan sinua paljon doulatessasi. Synnytysvalmennuksessa sinun tulisi oppia synnytyksen fysiologian pääpiirteet, synnytyksen vaiheet, tärkeimmät synnytyksen hormonit, yleisimmät toimenpiteet sekä rutiinit. Näiden ymmärtäminen auttaa sinua tukemaan synnyttäjää.

Muut koulutukset

Lisäksi doulalle on tarjolla paljon erilaisia koulutuksia mm. imetyksestä, erilaisista lääkkeettömistä kivunlievityksistä yms., joita kannattaa käydä omien kiinnostusten mukaan. Varoituksen sana, että näihin voi sitten hurahtaa! Nämä koulutukset eivät ole pakollisia ennen ensimmäistä doulaamista vaan näihin kertyy osaamista jatkuvasti doulapolulla. Eniten opit kuitenkin synnytyksissä mukana olemalla ja silloin myös huomaat mistä itse kaipaat lisäkoulutusta.

Doularyhmä

Jos et löydä doularyhmää, mihin liittyä, niin suosittelen sellaisen perustamista. Tarvitset vain 1-2 doulaa mukaan ja teillä on ryhmä valmiina. Doulaus on aika yksinäistä puuhaa ja on tärkeää, että sinulla on joku, jolta pystyt kysymään ideoita tai purkamaan synnytystä. Eikä purkamista pysty tekemään samalla tavalla sellaisen kanssa, joka ei ole doula.

Doularyhmässä tekeminen on mukavampaa ja osan mm. markkinoinnista ja doulailtojen pitämisestä tms. pystyy jakamaan. Jos yksi on synnytyksessä, niin siellä on sitten joku toinen paikalla.

Ja tärkeimpänä doularyhmän hyödyt tulevat esiin varadoulaamisessa. Jos sinä olet kipeä tai matkoilla, kun asiakkaasi synnyttää, niin hän on ehkä jo tutustunut sinun varadoulaasi teidän doulaillassa.

Kun haluat perustaa doularyhmän:

 1. Voit kertoa siitä yhdistyksen jäsenryhmässä ja saada siihen lisää doulia
 2. Sopikaa ryhmänne säännöt
 3. Päättäkää nimi
 4. Tehkää Facebook-sivu
 5. Aloittakaa mainostaminen ja tiedon levittäminen
 6. Pitäkää doulailtoja
 7. Doulatkaa!

Vapaaehtoisdoulaus ja työnohjaus

Työnohjausta on tarjolla toistaiseksi vain Folkhälsanilla sekä STEAn (ent RAY) rahoitusta saavassa Ensi- ja Turvakotienliiton doulatoiminnassa, mikä on suunnattu erityistä tukea tarvitseville perheille. Näille doulille työnohjaus on erittäin tärkeää.

Muiden doulien on järjestettävä työnohjaus itse ja yleisemmin se tapahtuu oman doularyhmän kesken. Joskus voi olla tarvetta vahvemmalle tuelle, jolloin työnohjaus kannattaa etsiä yksityisiltä palveluntarjoajilta.

Jaksaminen doulana

Doulaus on erittäin antoisaa. On ihana nähdä miten pystyy perheitä tukemaan olemalla läsnä jo odotusvaiheessa ja kuinka heidän luottamuksensa synnyttämiseen kasvaa ja pelot vähenevät. Synnytyksessä tärkein työkalusi on olla läsnä, kuulla perhettä, keskustella heidän kanssaan ja hoitaa, että he saavat riittävästi tietoa päätösten tueksi.

Joskus synnytys on pari tuntia ja joskus pari vuorokautta. Olet sen ajan pois normaalista arjesta. Todennäköisesti myös päivystät 4 viikkoa 24/7. Nämä ovat kuluttavia ja todellisuus on, että koko sinun perheesi päivystää sinun kanssasi ja se on myös heidän harrastuksensa. En halua pelotella, mutta iso osa doulista kestää noin 2 vuotta tai 3-6 doulausta. Toivon, että asetat itsellesi rajoja, ettet ole kaiken aikaa tavoitettavissa muille kuin päivystettäville asiakkaille päivystyksen aikaan. Monet viestit ja keskustelut voivat odottaa muutamia tunteja tai seuraavaan päivään. Sinun kannattaa pitää päivystyksetöntä aikaa välillä ja miettiä tarkkaan esim. juhlapyhien päivystäminen. Kun osaat asettaa rajat, niin todennäköisesti useampi perhe saa nauttia sinun doulatuestasi tulevaisuudessa ja jatkat doulaamista pidempään. Samalla myös kartutat kokemusta ja kasvat doulana. Perheet hyötyvät doulan kokemuksesta monella tavalla ja sitä kautta myös yhteiskunta.

Vapaaehtoisdoula vs ammattidoula

Nämä eivät poissulje toisiaan. Vapaaehtoisdoula voi tehdä välillä myös korvausta vastaan doulauksia ja ammattidoula voi tehdä välillä myös vapaaehtoisdoulauksia. Tämä pitää tehdä avoimesti ja niin, että erityisesti vapaaehtoisdoularyhmä on tästä tietoinen. Voit tehdä näitä molempia omalla toiminimellä tai omassa doularyhmässä, jos se on muille ok. Eli keskustele ensin oman viiteryhmäsi kanssa miten asia järjestetään.

Osa vapaaehtoisdoularyhmistä ei salli korvauksen ottamista, mutta voit tehdä sen itsenäisti muulla tavalla. Toisaalta ammattidoulien ryhmässä ei haluta näkyvästi mainostaa ilman korvausta tehtäviä doulauksia vaan joku voi tehdä niitä sitten vapaaehtoisdoularyhmän kautta. Toimintatapoja on monia ja niistä löytyy tapa kyllä jokaiselle.

Suomen doulat ry

Suomen doulat ry on kaikkien suomalaisten doulien järjestö. Jäsenistössä on niin vapaaehtoisdoulia kuin ammattidoulia. Kun haluat päästä alkuun, niin liity yhdistyksen jäseneksi ja pääset meidän sisäiseen Facebook-ryhmään. Siellä saat paljon neuvoja ja voit löytää muut lähistölläsi toimivat doulat.

Artikkelin kirjoittaja

Marjaana Siivola (Marjaana doulahaussa)
Sertifoitu doula, DONA International doulakouluttaja ja sertifioitu synnytysvalmentaja
Doules

Doulan hyödyt julkiselle terveydenhuollolle

Doulan hyödyistä on tehty jo laajoja kansainvälisesti arvostettuja tutkimuksia. Mm. American Journal of Public Health ja Cochrane ovat julkaisseet tutkimuksia, joissa doulan höydyt on lyödetty ja doulaa suositellaan tarjottavaksi osana julkista terveydenhoitoa.

Doulesin doula Marjaana Siivola on kirjoittanut aiheesta kirjoituksen “Doula hyödyt julkiselle terveydenhuollolle”, että myös Suomessa asiaan osataan kiinnittää huomiota ja aloittaa selvittelyt miten doulapalvelu pystytään tuomaan osaksi laadukasta, tutkittuun tietoon perustuvaa, julkista terveydenhuoltoa.

Koska moni uusi asia kulminoituu aina rahaan, niin doulapalvelu säästää juuri rahaa. Se säästää erityissairaanhoidossa pelkopolikäyntejä, se säästää synnytyksen aikana toimenpiteissä (vähentää jopa sektioita) ja doulapalvelu säästää lapsivuodeaikaisia terveydenhoidonkuluja, kun se vähentää huonoja synnytyskokemuksia, lisää kiintymyssuhdetta ja nyt tutkitaan lisääkö se myös imetyksen onnistumista.

Blogikirjoituksessa on listattuna tärkeimmät doulatutkimukset, joten kannattaa tutustua siihen. Näihin tutkimuksiin perustuen suositellaan mm. USA:n Medicaidille (julkinen terveysvakuutus) doulapalvelun tarjoamista perheille julkisin varoin, sillä se säästää terveydenhuollon kuluja. Tällä hetkellä osavaltiot sisäistävät toimintatapoja ja 2017 neljä osavaltiota tarjoaa jo doulapalvelun ilmaiseksi Medicaidin piirissä oleville perheille ja suurin osa yksityisistä terveysvakuutuksista kattaa doulapalvelun. Myös Islanti tarjoaa doulapalvelun ilmaiseksi perheilleen.

Kannattaa tutustua myös Suomen Doulat ry:n julkaisemaan doulatoiminnan infolehtiseen. Siitä saat paljon perustietoa doulatoiminnasta.

Kun kiinnostut kehittämään suomalaista terveydenhuoltoa tutkittuun tietoon perustuen, ole yhteydessä Marjaana Siivolaan ja hän kertoo mielellään lisää (marjaana@doules.fi).

doulan höydyt doula Marjaana painaa lationta kuva Inka Soveri
Doulan hyödyt tulevat mm. siitä, että doulan läsnöolo kotona rauhoittaa ja rentouttaa synnyttäjää. Doula tarjoaa myös lääkkeettömiä kivunlievityksiä.
DOULA MARJAANA SIIVOLA KUVA: INKA SOVERI
Doulan hyödyt sairaalassa, kun doula jatkaa lääkkeettömien kivunlievitysten tarjoamista.

Doulainfolehtinen

Suomen Doulat ry on tehnyt doulainfolehtisen synnytysdoulan doulatoiminnasta.

Infolehtisen tavoite on kertoa mikä on doula, mitä doula tekee ja mitä hän ei tee. Lisäksi se auttaa löytämään doulan.

Doulainfoehtinen voidaan toimittaa sinulle myös painettuna. Lähetä pyyntö postiosoitteen kera info@suomendoulat.fi. Doulainfolehtinen lähetetään miellellään mm. sairaaloihin, neuvoloihin, äitiyspoliknikikoille, missä hoidetaan odottajia ja joissa kohdataan doulia.

Doula synnytyksessä infolehtinen

Suomen Doulat ry doulainfolehtinen etusivu

Mikä on doula?

DOULA on synnyttäjän tukihenkilö, joka tarjoaa fyysistä, henkistä ja tiedollista tukea raskausaikana, synnytyksessä ja/tai synnytyksen jälkeen.

Doula tarjoaa läsnäoloa, turvaa, ideoita, kivunlievitystä ja tukea synnyttäjälle ja hänen tukihenkilölleen.

Doula on keskustelukumppani, olkapää, tsemppaaja ja valmentaja. Doula tukee synnyttäjän roolia aktiivisena toimijana yhdessä kätilön kanssa.

Kuka voi olla doula?

Doula ei ole suojattu nimike, joten kenellä tahansa on oikeus käyttää itsestään nimitystä doula. Doulan on kuitenkin hyvä olla tietoinen synnytyksen kulusta, erilaisista kivunlievityksistä, omasta toimenkuvastaan ja sen rajoituksista ja hänen tulee jättää omat synnytyskokemuksensa doulattavan synnytyksen ulkopuolelle. Doulatessa keskitytään 100%:sti tukemaan juuri kyseisen naisen synnytystä hänen toiveidensa mukaisesti.

Koulutettu doula on käynyt doulaukseen keskittyvän koulutuksen.

Sertifioitu doula on käynyt doulakoulutuksen ja sen jälkeen jatkanut omaa kouluttautumistaan järjestelmän vaatimalla tavalla. Yhteistä sertifiointiohjelmille on kokemuksen kartuttaminen synnytyksistä doulan ominaisuudessa doulakoulutuksen jälkeen, kirjallisuuteen ja tutkimuksiin perehtyminen sekä lisäkurssien käyminen mm. synnytyksen fysiologiasta sekä imetyksestä.

Doulilla on paljon myös muuta koulutusta, joka tukee doulan toimenkuvaa. Osalla doulista on pohjakoulutuksena terveydenhuoltoalan tut- kinto (mm. kätilö, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai fysioterapeutti).

Doulien lyhyt historia

Kautta historian synnyttäjällä on ollut tukenaan yhteisön jäseniä. Yleensä he ovat olleet itse jo aiemmin synnyttäneitä naisia. Tästä tavasta alettiin luopua, kun synnytykset siirtyivät sairaaloihin. 1990-luvun alussa lääkärit Kennell ja Klaus huomasivat kiintymyssuhde- ja imetystutkimuksissaan jatkuvan tuen edistävän synnytyksen kulkua, vähentävän komplikaatioita sekä lisäävän synnyttäjän tyytyväisyyttä synnytyskokemukseen. Heidän tutkimuksiinsa perustuen moderni doulaus sai alkunsa ja nykyään doulia on tuhansia ympäri maailmaa.
Suomessa on ollut vapaaehtoisia tukihenkilöitä synnytyksessä 1990-luvun alusta asti. Vuonna 2010 Suomessa aloittivat ensimmäiset ammattidoulat, jotka olivat kouluttautuneet ulkomailla. Tällä hetkellä Doulakka ja Doules tarjoavat Suomessa kansainväliset kriteerit täyttäviä doulakoulutuksia. Näiden lisäksi on olemassa useita muita eri mittaisia ja laajuisia doulakoulutuksia. Vuonna 2017 Suomessa on noin 100 ammattidoulaa ja 250 vapaaehtoista doulaa.

Synnytysdoulan toimenkuva

Suomen Doulat ry:n synnytysdoulan toimenkuva on kirjoitettu suurten kansainvälisten doula- organisaatioiden toimenkuvan pohjalta (DONA, CAPPA, ja DoulaUK) suomalaiseen järjestelmään sopivaksi. Toimenkuva kirjoitettiin Suomen Doulat ry:n toimesta yhdessä useiden Suomessa toimivien doularyhmien kanssa, ja se on Kätilöliiton hyväksymä.

Doulan tehtävä

Synnytysdoula on synnyttäjän tuki ennen synnytystä, synnytyksessä sekä sen jälkeen tarjoten hänelle henkistä ja fyysistä tukea synnyttäjän haluamalla tavalla. Hän tukee myös synnyttäjän kumppania ja muuta perhettä.

 • Kun mahdollista, doula tapaa synnyttäjän ja muut mahdolliset tukihenkilöt ennen syn-nytystä tutustuen heihin ja heidän toiveisiinsa synnytyksen suhteen. Doula tukee heidän valmistautumistaan synnytykseen tarjoten
  tukea ja tietoa synnytykseen liittyen.
 • Synnytyksen aikana doula on synnyttäjän jatkuva henkinen ja fyysinen tuki tarjoten erilaisia lääkkeettömiä kivunhallintakeinoja, tukea, läsnäoloa sekä tietoa. Doula kannus- taa tarvittaessa synnyttäjän tukihenkilöä eri tavoin auttamaan ja tukemaan synnytyksessä.
 • Synnytyksen jälkeen doula keskustelee synnytyksestä synnyttäjän/perheen kanssa sekä auttaa tarvittaessa löytämään lisätietoa.

Toimenkuvan rajoitukset

Doula ei tue synnyttäjää lääketieteellisesti eikä tee lääketieteellisiä toimenpiteitä, kuten verenpaineen mittausta, kuumeen mittausta, sisätutkimuksia, kokeile vauvan asentoa tai kuuntele sydänääniä.

Synnyttäjälle

Doula auttaa synnyttäjää saavuttamaan synnytysrauhan ja on hänen jatkuvana tukenaan. Doula auttaa synnyttäjää seuraamaan hänen aikaisemmin tietoon saattamia toiveita synnytyksen kulusta siltä osin kuin se on mahdollista ja auttaa henkisesti muuttuvissa tilanteissa.

Doula opastaa synnyttäjää kysymään hoidostaan ja tuomaan ilmi omia huoliaan sekä toiveitaan.

Doula ei puhu eikä tee päätöksiä synnyttäjän puolesta.

Tiedonvälitys

Siltä osin, kun synnyttäjän tarpeet ylittävät doulan toimenkuvan, doula ohjaa synnyttäjää löytämään lisätietoa sekä kysymään hoitoon liittyvistä asioista hoitohenkilökunnalta.

Doulan on tuotava oma taustansa (koulutus, kokemus, ym.) selkeästi ja rehellisesti asiakkaan tietoon, kuten myös tarjottavan palvelun sisältö.

Doula tehtävässään

Doulan tulee toimia kunnioittavasti kaikkia asiakkaita, doulia sekä muita kohtaamiaan ammattilaisia kohtaan ja työskennellä oman roolinsa mukaisesti.

Doulan tulee säilyttää luottamuksellisuus, ellei hänellä ole kirjallista lupaa kertoa asiakkaastaan.

Doula ja muu tukitiimi

Doula tukee synnyttäjän valitsemia tukihenkilöitä yhdessä kätilön ja muiden toimijoiden kanssa. Doula ei vie kumppanin tai muun tukihenkilön paikkaa.

Doulatutkimuksia

 

Cochrane Review

Cochrane Review:n laajan yli 15 000 synnyttäjää koskeneen tutkimuksen mukaan jatkuvalla läsnäololla oli seuraavia vaikutuksia (Hodgnett et al, 2013, Continuous support for women during childbirth): Synteettistä oksitosiinia tarvittiin vähemmän, riski sektioon oli pienempi, spontaanisti käynnistyneitä synnytyksiä oli enemmän, tarvittiin vähemmän lääkkeellistä kivunlievitystä, vauvoilla oli vähemmän heikkoja APGAR-pisteitä ja vastasyntynyt joutui harvemmin toiselle osastolle. Lisäksi synnyttäjillä oli vähemmän huonoja synnytyskokemusia.

Nämä hyödyt tulivat esille parhaiten silloin, kun tukea mahdollisen puolison lisäksi antoi henkilö, joka ei ollut sairaalan työntekijä eikä synnyttäjän omasta sosiaalisesta piiristä, vaan hän oli perheen ja sairaalan ulkopuolinen tukihenkilö eli doula.

American Journal of Public Health

Katy Kozhimannilin (2013) tutkimuksen Doula Care, Birth Outcomes and Costs Among Medicaid Beneficiaries mukaan doulan tarjoaminen sitä haluaville perheille säästää synnytyksenhoidon kuluja. Tutkimuksiin perustuen Islannissa ja USA:ssa on alettu tarjoamaan doulapalvelua osana julkista terveydenhuoltoa.

WHO

WHO suosittelee jatkuvaa tukea synnytyksen aikana, koska se parantaa synnytyksen hoidon tuloksia.

ACOG

Julkaistujen tutkimusten mukaan yksi tehokkaimmista tavoista parantaa synnytyksen hoidon tuloksia on jatkuva tuki tukihenkilöltä, kuten doulalta. Tätä resurssia ei todennäköisesti vielä täysin hyödynnetä.

Doulat tällä hetkellä

Suomessa toimii vapaaehtoisia doulia ja ammattidoulia.

 • Suomen Doulat ry:n kautta voi löytää ammattidoulan, kouluttautumassa olevan doulan tai vapaaehtoisen doulan
 • Ammattidoulat toimivat yleensä itsenäisinä ammatinharjoittajina
 • Ensi- ja turvakodit tarjoavat doulapalvelua erityistarpeisille perheille
 • Folkhälsan keskittyy ruotsinkielisiin perheisiin
 • Lisäksi paikallisissa yhdistyksissä toimii vapaaehtoisia doulia

Lisätietoa löydät Suomen Doulat ry:n verkkosivuilta: www.suomendoulat.fi

Doulat Kätilöliiton Synnytysseminaarissa 16.11.2017

Doulat Marjaana Siivola ja Piritta Hagman kutsuttiin Kätilöliiton Synnytysseminaariin puhumaan aiheesta “Doula synnyttäjän tukena”.

Oli hienoa puhua auditorion täydelle kätilöporukalle siitä, mitä doula tekee, mikä on doulan toimenkuva ja miten se tukee kätilön toimenkuvaa.

Esityksessä kävimme läpi, että doula ei ole suojattu nimike ja on sitä tärkeämpi tietää onko doulalla koulutusta tai onko hän Suomen Doulat ry:n jäsen.

Esityskalvot

Doula synnytyksessä esitys Kätilöliiton Synnytysseminaari 16-17.11.2017
Marjaana Siivola, Piritta Hagman

Doula synnyttäjän tukena Kätilöliiton Synnytysseminaari

Doulakoulutus

Doulia on ilman koulutusta, doulakoulutuksen käyneitä, sertifioituneita sekä oman pohjakoulutuksen (esim. kätilö) pohjalta doulaavia. Kaikki yhdistyksen doulat sitoutuvat toimimaan doulana doulan toimenkuvan mukaisesti.

Doulan toimenkuva

Tärkeimpänä asiana doulan toimenkuvassa on se, ettei doula koskaan tee lääketieteellisiä toimenpiteitä ja hän kohtelee kunnioittavasti kaikkia osapuolia. Doulan tärkein rooli on synnyttäjän ja hänen perheen tukijana heidän tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Mistä löytää doula?

Doulan voi löytää itselleen Suomen Doulat ry:n doulahaun kautta, mistä löytyy yhdistyksen jäsenenä olevia doulia. Haussa on mukana vapaaehtoisia ja maksullisia doulia kaikentasoisilla koulutuksilla, mutta kaikki noudattavat doulan toimenkuvaa.

Yhdistyksen jäsenten paikallisia doularyhmiä löytyy täältä. Osa toimii vapaaehtoisina ja osa maksullisina.

Ensi- ja Turvakotien liitto tarjoaa doulapalvelua erityistarpeisille perheille.

Folkhälsan tarjoaa doulapalvelua ruotsinkielisille perheille.

Kätilöliiton Synnytyseminaari

Kätilöliiton seminaari oli kaikin puolin antoisa. Siellä keskusteltiin mm. ihokontaktin tärkeydestä sektion jälkeen, välilihan tukemisesta ja uusimmista tutkimustuloksista jatkuvan sydänäänikäyrän ottamisesta. Tutkimustulosten mukaan silloin tällöin otettu sydänäänikäyrä antaa yhtä hyvän lopputuloksen kuin jatkuvan käyrän ottaminen.

Seminaariin sisältyi myös harjoituksia kätilötyöstä sekä mm. vauvan ensiavun antaminen ja aikuisen elvytys. Näitä taitoja voi tarvita myös doula, joten näitäkin taitoja oli hyvä kerrata ja kuulla missä uusimmissa suosituksissa mennään.

Oli ilo olla Kätilöliiton seminaarissa sekä puhumassa, että osallistujana. Kiitos kaikista hyvistä keskusteluista yleisesti synnytysen hoitoon ja doulatoimintaan liittyen.

Marjaana Siivola ja Piritta Hagman

 

Lehdistötiedote: Mikä on doula? Infolehtinen julkaistaan 22.11.2017

21.11.2017 Espoo Suomen Doulat ry:n infolehtinen.

Suomen Doulat ry infolehtinen synnytysdoulien toiminnasta julkaistaan keskiviikkona 22.11.2017 sivullaan http://www.suomendoulat.fi/.

Infolehtisessä kerrotaan mm. mikä on doula, mitä hän tekee, minkälaisia doulia Suomessa toimii ja doulatutkimusten tuloksia.

Infolehtinen on pyydettävissä ennakkoon osoitteesta info@suomendoulat.fi.

Doula on synnyttäjän tukihenkilö, joka tarjoaa fyysistä, henkistä ja tiedollista tukea raskausaikana, synnytyksessä ja/tai synnytyksen jälkeen.

Doula on synnytyksessä vain yhtä perhettä varten kerrallaan. Doula on olkapää, keskustelija, kuuntelija, tietopankki, kumppanin tuki ja turva. Näiden lisäksi doula tarjoaa myös lääkkeettömiä kivunlievityksiä.

Tutkimuksia

Cochrane Review:n laajan yli 15 000 synnyttäjää koskeneen tutkimuksen mukaan jatkuvalla läsnäololla oli seuraavia vaikutuksia (Hodgnett et al, 2013, Continuous support for women during childbirth): Synteettistä oksitosiinia tarvittiin vähemmän, riski sektioon oli pienempi, spontaanisti käynnistyneitä synnytyksiä oli enemmän, tarvittiin vähemmän lääkkeellistä kivunlievitystä, vauvoilla oli vähemmän heikkoja APGAR-pisteitä ja vastasyntynyt joutui harvemmin toiselle osastolle hoitoon. Lisäksi synnyttäjillä oli vähemmän huonoja synnytyskokemuksia.

WHO suosittelee jatkuvaa tukea synnytyksen aikana, koska se parantaa synnytyksen hoidon tuloksia.

ACOG: Julkaistujen tutkimusten mukaan yksi tehokkaimmista tavoista parantaa synnytyksen hoidon tuloksia on jatkuva tuki tukihenkilöltä, kuten doulalta. Tätä resurssia ei todennäköisesti vielä täysin hyödynnetä.

Lisätietoa
Suomen Doulat ry
Marjaana Siivola
050-5969011

Infolehtinen

Infolehtinen on saatavissa julkaisun jälkeen näillä sivuilla. Se on saatavissa myös painettuna versiona ja sitä voit pyytää osoitteesta info@suomendoulat.fi.

Suomen Doulat ry infolehtinen etusivu

Doulan toimenkuva

Suomen Doulat ry:n doulan toimenkuva on kirjoitettu suurten kansainvälisten doulaorganisaatioiden toimenkuvan pohjalta (DONA, CAPPA, ja DoulaUK) suomalaiseen järjestelmään sopivaksi. Toimenkuva kirjoitettiin Suomen Doulat ry:n toimesta yhdessä useiden Suomessa toimivien doularyhmien kanssa, ja se on Kätilöliiton hyväksymä.

Doula tarjoaa läsnäoloa, turvaa, ideoita, kivunlievitystä ja tukea synnyttäjälle ja hänen tukihenkilölleen. Hän on keskustelukumppani, olkapää, tsemppaaja ja valmentaja. Doula tukee synnyttäjän roolia aktiivisena toimijana yhdessä kätilön kanssa.

Doulan toimenkuva

Doulan tehtävä

Synnytysdoula on synnyttäjän tuki ennen synnytystä, synnytyksessä sekä sen jälkeen tarjoten hänelle henkistä ja fyysistä tukea synnyttäjän haluamalla tavalla. Hän tukee myös synnyttäjän kumppania ja muuta perhettä.

 • Kun mahdollista, doula tapaa synnyttäjän ja muut mahdolliset tukihenkilöt ennen synnytystä tutustuen heihin ja heidän toiveisiinsa synnytyksen suhteen. Doula tukee heidän valmistautumistaan synnytykseen tarjoten tukea ja tietoa synnytykseen liittyen.
 • Synnytyksen aikana doula on synnyttäjän jatkuva henkinen ja fyysinen tuki, tarjoten erilaisia lääkkeettömiä selviytymismekanismeja, tukea, läsnäoloa sekä tietoa. Doula kannustaa tarvittaessa synnyttäjän tukihenkilöä eri tavoin auttamaan ja tukemaan synnytyksessä.
 • Synnytyksen jälkeen doula keskustelee synnytyksestä synnyttäjän/perheen kanssa sekä auttaa tarvittaessa löytämään lisätietoa.

Toimenkuvan rajoitukset

Doula ei tue synnyttäjää lääketieteellisesti eikä tee lääketieteellisiä toimenpiteitä, kuten verenpaineen mittausta, kuumeen mittausta, sisätutkimuksia, kokeile vauvan asentoa tai kuuntele sydänääniä.

Synnyttäjälle

Doula auttaa synnyttäjää saavuttamaan synnytysrauhan ja on hänen jatkuvana tukenaan.

Doula auttaa synnyttäjää seuraamaan hänen aikaisemmin tietoon saattamia toiveita synnytyksen kulusta siltä osin kuin se on mahdollista ja auttaa henkisesti muuttuvissa tilanteissa.

Doula opastaa synnyttäjää kysymään hoidostaan ja tuomaan ilmi omia huoliaan sekä toiveitaan.

Doula ei puhu eikä tee päätöksiä synnyttäjän puolesta.

Tiedonvälitys

Siltä osin, kun synnyttäjän tarpeet ylittävät doulan toimenkuvan, doula ohjaa synnyttäjää löytämään lisätietoa sekä kysymään hoitoon liittyvistä asioista hoitohenkilökunnalta.

Doulan on tuotava oma taustansa (koulutus, kokemus, ym.) selkeästi ja rehellisesti asiakkaan tietoon, kuten myös tarjottavan palvelun sisältö.

Doula tehtävässään

Doulan tulee toimia kunnioittavasti kaikkia asiakkaita, doulia sekä muita kohtaamiaan ammattilaisia kohtaan ja työskennellä oman roolinsa mukaisesti.

Doulan tulee säilyttää luottamuksellisuus, ellei hänellä ole kirjallista lupaa kertoa asiakkaastaan.

Doula ja muu tukitiimi

Doula tukee tiedollisesti synnyttäjän valitsemia tukihenkilöitä ja ehdotuksilla miten he voivat tukea synnyttäjää. Doula ei vie kumppanin tai muun tukihenkilön paikkaa, vaan tukee hänen toimintaansa.

Doulan toimenkuva sisältää lääkkeettömiä kivunlievityksiä. Tässä doula Marjaana painaa synnyttäjän alaselkää lievittäen kipua.
Doulan toimenkuva sisältää paljon erilaisia lääkkeettömiä kivunlievityksiä.

Doules doula Marjaana

Doulesin doula Marjaana toimii doulana ja synnytysvalmentajana. Doulana Marjaana on toiminut noin kolmessakymmenessä synnytyksessä. Kokemusta on kaikenlaisista synnytyksistä keisarileikkauksesta, puudutesynnytyksistä, luomuista ja kotisynnytyksistä. Doulana Marjaana kuuntelee herkästi, mikä on sinun toiveesi synnytyksestä ja pääset työstämään omaa matkaasi sitä kohden jo raskauden aikana. Synnytyksessä Marjaana huomioi hyvin myös kumppanin antaen hänelle vinkkejä mitä voisi tehdä. Marjaanan rauhallisuus synnytyksen aikana tarttuu niin synnyttäjään kuin kumppaniinkin.

Marjaana oli perustajajäsen Suomen Doulat ry:ssä, on kirjoittanut Synnytysdoulan toimenkuvan ja hyväksyttänyt sen Kätilöliitolla. Marjaana toimi yhdistyksen puheenjohtajana kolme vuotta ja on edelleen hallituksen jäsen.

Marjaana Siivola, doula ja synnytysvalmentaja
Marjaana Siivola CD(DONA), CCCE(CAPPA) eli sertiifoitu doula ja sertifioitu synnytysvalmentaja.

Marjaana on sertifioitu synnytysdoula CD(DONA), sertifioitu synnytysvalmentaja CCCE(CAPPA), perhedoula, DI, tekniikan lisensiaati ja tutkija. Marjaana kouluttautuu jatkuvasti niin, että vanhemmat saisivat uusimpaa tietoa ja vinkkejä synnytykseensä. Uusimpana koulutuksena on saksalaisen Cornelia Enningin vesisynnytyskoulutus, jonka opeista pääset hyötymään, jos toivot veden käyttöä synnytyksessä avautumistavaiheessa ja/tai ponnistusvaiheessa.

 

Synnytyksen ABC synnytysvalmennus

Synnytysvalmennus on kummunnut doula-asiakkaiden valmentamisesta ja laajentunut Synnytyksen ABC:n verkkovalmennukseksi. Nyt uutena valmennuksena Marjaana tarjoaa myös Synnytys epiduraalilla -valmennusta heille, joille epiduraali on ensisijainen kivunlievitystoive. Kätilöt toivovat vanhempien valmistautuvan myös epiduraalisynnytykseen, joten tässä on oiva tilaisuus oman kodin rauhassa se toteuttaa. Kurssi auttaa sinua saamaan hyvän synnytyskokemuksen epiduraalin kanssa. Kätilötkin toivovat, että tietäisit etukäteen milloin suuriin piirtein epiduraalin voi saada ja miten pystyt jatkamaan aktiivista synnyttämistä myös epiduraalin kanssa.

Synntyys epiduraalilla synnytysvalmennus

Jos et oikein vielä tiedä mitä haluat, niin tilaa ILMAINEN synnytysvalmennuksen Minikurssi. Se sisältää kolme sähköpostia: rentoutuminen synnytyksen aikana, kivunlievitys ja synnytystoivelista (eli esittelykirje kätilölle). Näillä pääset alkuun nopeasti ja helposti.

ilmainen minikurssi
Tilla ilmainen minikurssi