Doulan hyödyt julkiselle terveydenhuollolle

Doulan hyödyistä on tehty jo laajoja kansainvälisesti arvostettuja tutkimuksia. Mm. American Journal of Public Health ja Cochrane ovat julkaisseet tutkimuksia, joissa doulan höydyt on lyödetty ja doulaa suositellaan tarjottavaksi osana julkista terveydenhoitoa.

Doulesin doula Marjaana Siivola on kirjoittanut aiheesta kirjoituksen “Doula hyödyt julkiselle terveydenhuollolle”, että myös Suomessa asiaan osataan kiinnittää huomiota ja aloittaa selvittelyt miten doulapalvelu pystytään tuomaan osaksi laadukasta, tutkittuun tietoon perustuvaa, julkista terveydenhuoltoa.

Koska moni uusi asia kulminoituu aina rahaan, niin doulapalvelu säästää juuri rahaa. Se säästää erityissairaanhoidossa pelkopolikäyntejä, se säästää synnytyksen aikana toimenpiteissä (vähentää jopa sektioita) ja doulapalvelu säästää lapsivuodeaikaisia terveydenhoidonkuluja, kun se vähentää huonoja synnytyskokemuksia, lisää kiintymyssuhdetta ja nyt tutkitaan lisääkö se myös imetyksen onnistumista.

Blogikirjoituksessa on listattuna tärkeimmät doulatutkimukset, joten kannattaa tutustua siihen. Näihin tutkimuksiin perustuen suositellaan mm. USA:n Medicaidille (julkinen terveysvakuutus) doulapalvelun tarjoamista perheille julkisin varoin, sillä se säästää terveydenhuollon kuluja. Tällä hetkellä osavaltiot sisäistävät toimintatapoja ja 2017 neljä osavaltiota tarjoaa jo doulapalvelun ilmaiseksi Medicaidin piirissä oleville perheille ja suurin osa yksityisistä terveysvakuutuksista kattaa doulapalvelun. Myös Islanti tarjoaa doulapalvelun ilmaiseksi perheilleen.

Kannattaa tutustua myös Suomen Doulat ry:n julkaisemaan doulatoiminnan infolehtiseen. Siitä saat paljon perustietoa doulatoiminnasta.

Kun kiinnostut kehittämään suomalaista terveydenhuoltoa tutkittuun tietoon perustuen, ole yhteydessä Marjaana Siivolaan ja hän kertoo mielellään lisää (marjaana@doules.fi).

doulan höydyt doula Marjaana painaa lationta kuva Inka Soveri
Doulan hyödyt tulevat mm. siitä, että doulan läsnöolo kotona rauhoittaa ja rentouttaa synnyttäjää. Doula tarjoaa myös lääkkeettömiä kivunlievityksiä.
DOULA MARJAANA SIIVOLA KUVA: INKA SOVERI
Doulan hyödyt sairaalassa, kun doula jatkaa lääkkeettömien kivunlievitysten tarjoamista.

Vastaa