Doulat

Doulalistaus on nyt siirtynyt doulahakuun. Nyt lyödät kaikki yhdistyksen listautuneet doulat Doulahausta.

Yhdistyksen ammattidoulien ja vapaaehtoistendoulien määrä on kasvanut niin paljon, että listaus oli jo vaikea hahmottaa ja ylläpitää.

Ammattidoulat

Ammattidoulat tekevät doulauksia työkseen ja he ottavat työstään korvauksen. Ammattidoulat voivat toimia doularyhmissä tai itsenäisinä, mutta jokainen Suomessa toimii vielä oman yrityksen tai laskutuspalvelun kautta.

Korvauksen työstään ottava doula pystyy doulaamaan pitkäjänteisesti, kartuttamaan kokemusta ja jatkokouluttautumaan. Hän maksaa työstään lakisääteiset verot ja eläkkeet.

Vapaaehtoiset doulat

Vapaaehtoiset doulat toimivat doularyhmissä tai täysin itsenäisesti. Vapaaehtoisia löytyy myös järjestöjen doularyhmistä, kuten Ensi- ja Turvakotienliitto sekä Folkhälsan.

Vapaaehtoisdoularyhmät, joiden kaikki jäsenet ovat yhdistyksen jäseniä ja jotka toimivat Kätilöliiton hyväksymän doulan toimenkuvan mukaisesti, löytyy doularyhmälistauksesta.