Vapaaehtoisdoulaus

Kiinnostaako sinua vapaaehtoisdoulaus?

Suomessa toimi vuonna 2017 noin 400 doulaa, joista iso osa toimi vapaaehtoisdoulina. Vapaaehtoisdoulaksi pääsee helpoiten liittymällä jo olemassa olevaan doularyhmään, jonka muut jäsenet osaavat neuvoa sinua alkuun. Ja myös sinä voit aloittaa uuden vapaaehtoisdoularyhmän.

Tässä lyhyt listaus tärkeimmistä asioista, joihin sinun kannattaa kiinnittää huomiota ennen doulaamista.

Doulan toimenkuva

Kaikkien doulien on tärkeää ymmärtää Doulan toimenkuva. Siinä kerrotaan mikä on doulan rooli tukihenkilönä ja myös sen rajoitukset. Doulan on erittäin tärkeää toimia doulan toimenkuvan mukaan, niin yhteistyö perheiden ja kaikkien muiden toimijoiden kanssa toimii hyvin. Doulan rooli eroaa kumppanin ja kätilön rooleista ja nämä erot on hyvä tietää etukäteen.

Doula tukee perhettä henkisesti, fyysisesti ja tiedollisesti. Doula on tsemppaaja, kannustaja, olkapää ja tietolähde. Doula ei tee lääketieteellisiä toimenpiteitä, ei puhu äidin puolesta ja doula on avoin kätilöä ja lääkäreitä kohtaan.

Doulakoulutus

Riippumatta siitä tuletko toimimaan vapaaehtoisena tai ammattidoulana, sinun kannattaa käydä doulaukseen keskittyvä koulutus. Vaikka sinulla olisi jo esim. terveydenhoitoalan koulutus, niin doulakoulutus on silti hyvä käydä, sillä roolit ovat erilaisia. Koulutuksessa käydään monia tärkeitä aiheita läpi, jotka on hyvä ymmärtää ennen ensimmäistä doula-asiakassuhdetta. Kurssilla myös sisäistät doulan toimenkuvan sisällön, mikä on erittäin tärkeää.

Koulutuksista löydät tietoa doulakoulutus-sivuilta.

Omien kokemusten läpikäyminen

Ennen ensimmäistä doulasuhdetta sinun tulee käydä läpi omat aikaisemmat kokemuksesi ja ymmärtää miten ne vaikuttavat doulaamiseesi. Erityisen tärkeää on käydä läpi omat synnytyskokemukset. Doulasuhdetta ei tule aloittaa, jos taustalla on käsittelemätön trauma. Se tule hoitaa kuntoon ennen doulausta.

Omien kokemusten kautta oppii kuitenkin paljon. Kun olet käynyt kokemuksesi läpi, niin sinusta tulee entistä parempi doula. Toisaalta keskeneräiset kokemukset voivat haitata doulaamistasi, vaikuttaa asiakkaan synnytykseen epäedullisesti tai haitata synnyttäjän ja kätilön välistä toimintaa. Kokemusten läpikäyminen voi tarkoittaa myös lapsuusajan kokemusten yms läpikäyntiä.

Doulana voi muuten olla myös vaikka sinulla ei olisi omia synnytyskokemuksia. Omat synnytykset eivät ole vaatimuksena doulaamiselle.

Vapaaehtoisdoulaus ja ammattidoulaus eivät poissulje toisiaan.

Synnytysvalmennus

Synnytysvalmennuksen käyminen on tärkeää ja se tulee auttamaan sinua paljon doulatessasi. Synnytysvalmennuksessa sinun tulisi oppia synnytyksen fysiologian pääpiirteet, synnytyksen vaiheet, tärkeimmät synnytyksen hormonit, yleisimmät toimenpiteet sekä rutiinit. Näiden ymmärtäminen auttaa sinua tukemaan synnyttäjää.

Muut koulutukset

Lisäksi doulalle on tarjolla paljon erilaisia koulutuksia mm. imetyksestä, erilaisista lääkkeettömistä kivunlievityksistä yms., joita kannattaa käydä omien kiinnostusten mukaan. Varoituksen sana, että näihin voi sitten hurahtaa! Nämä koulutukset eivät ole pakollisia ennen ensimmäistä doulaamista vaan näihin kertyy osaamista jatkuvasti doulapolulla. Eniten opit kuitenkin synnytyksissä mukana olemalla ja silloin myös huomaat mistä itse kaipaat lisäkoulutusta.

Doularyhmä

Jos et löydä doularyhmää, mihin liittyä, niin suosittelen sellaisen perustamista. Tarvitset vain 1-2 doulaa mukaan ja teillä on ryhmä valmiina. Doulaus on aika yksinäistä puuhaa ja on tärkeää, että sinulla on joku, jolta pystyt kysymään ideoita tai purkamaan synnytystä. Eikä purkamista pysty tekemään samalla tavalla sellaisen kanssa, joka ei ole doula.

Doularyhmässä tekeminen on mukavampaa ja osan mm. markkinoinnista ja doulailtojen pitämisestä tms. pystyy jakamaan. Jos yksi on synnytyksessä, niin siellä on sitten joku toinen paikalla.

Ja tärkeimpänä doularyhmän hyödyt tulevat esiin varadoulaamisessa. Jos sinä olet kipeä tai matkoilla, kun asiakkaasi synnyttää, niin hän on ehkä jo tutustunut sinun varadoulaasi teidän doulaillassa.

Kun haluat perustaa doularyhmän:

  1. Voit kertoa siitä yhdistyksen jäsenryhmässä ja saada siihen lisää doulia
  2. Sopikaa ryhmänne säännöt
  3. Päättäkää nimi
  4. Tehkää Facebook-sivu
  5. Aloittakaa mainostaminen ja tiedon levittäminen
  6. Pitäkää doulailtoja
  7. Doulatkaa!

Vapaaehtoisdoulaus ja työnohjaus

Työnohjausta on tarjolla toistaiseksi vain Folkhälsanilla sekä STEAn (ent RAY) rahoitusta saavassa Ensi- ja Turvakotienliiton doulatoiminnassa, mikä on suunnattu erityistä tukea tarvitseville perheille. Näille doulille työnohjaus on erittäin tärkeää.

Muiden doulien on järjestettävä työnohjaus itse ja yleisemmin se tapahtuu oman doularyhmän kesken. Joskus voi olla tarvetta vahvemmalle tuelle, jolloin työnohjaus kannattaa etsiä yksityisiltä palveluntarjoajilta.

Jaksaminen doulana

Doulaus on erittäin antoisaa. On ihana nähdä miten pystyy perheitä tukemaan olemalla läsnä jo odotusvaiheessa ja kuinka heidän luottamuksensa synnyttämiseen kasvaa ja pelot vähenevät. Synnytyksessä tärkein työkalusi on olla läsnä, kuulla perhettä, keskustella heidän kanssaan ja hoitaa, että he saavat riittävästi tietoa päätösten tueksi.

Joskus synnytys on pari tuntia ja joskus pari vuorokautta. Olet sen ajan pois normaalista arjesta. Todennäköisesti myös päivystät 4 viikkoa 24/7. Nämä ovat kuluttavia ja todellisuus on, että koko sinun perheesi päivystää sinun kanssasi ja se on myös heidän harrastuksensa. En halua pelotella, mutta iso osa doulista kestää noin 2 vuotta tai 3-6 doulausta. Toivon, että asetat itsellesi rajoja, ettet ole kaiken aikaa tavoitettavissa muille kuin päivystettäville asiakkaille päivystyksen aikaan. Monet viestit ja keskustelut voivat odottaa muutamia tunteja tai seuraavaan päivään. Sinun kannattaa pitää päivystyksetöntä aikaa välillä ja miettiä tarkkaan esim. juhlapyhien päivystäminen. Kun osaat asettaa rajat, niin todennäköisesti useampi perhe saa nauttia sinun doulatuestasi tulevaisuudessa ja jatkat doulaamista pidempään. Samalla myös kartutat kokemusta ja kasvat doulana. Perheet hyötyvät doulan kokemuksesta monella tavalla ja sitä kautta myös yhteiskunta.

Vapaaehtoisdoula vs ammattidoula

Nämä eivät poissulje toisiaan. Vapaaehtoisdoula voi tehdä välillä myös korvausta vastaan doulauksia ja ammattidoula voi tehdä välillä myös vapaaehtoisdoulauksia. Tämä pitää tehdä avoimesti ja niin, että erityisesti vapaaehtoisdoularyhmä on tästä tietoinen. Voit tehdä näitä molempia omalla toiminimellä tai omassa doularyhmässä, jos se on muille ok. Eli keskustele ensin oman viiteryhmäsi kanssa miten asia järjestetään.

Osa vapaaehtoisdoularyhmistä ei salli korvauksen ottamista, mutta voit tehdä sen itsenäisti muulla tavalla. Toisaalta ammattidoulien ryhmässä ei haluta näkyvästi mainostaa ilman korvausta tehtäviä doulauksia vaan joku voi tehdä niitä sitten vapaaehtoisdoularyhmän kautta. Toimintatapoja on monia ja niistä löytyy tapa kyllä jokaiselle.

Suomen doulat ry

Suomen doulat ry on kaikkien suomalaisten doulien järjestö. Jäsenistössä on niin vapaaehtoisdoulia kuin ammattidoulia. Kun haluat päästä alkuun, niin liity yhdistyksen jäseneksi ja pääset meidän sisäiseen Facebook-ryhmään. Siellä saat paljon neuvoja ja voit löytää muut lähistölläsi toimivat doulat.

Artikkelin kirjoittaja

Marjaana Siivola (Marjaana doulahaussa)
Sertifoitu doula, DONA International doulakouluttaja ja sertifioitu synnytysvalmentaja
Doules