Doulakoulutus

Doula ei ole suojattu nimike, joten kenellä tahansa on oikeus käyttää itsestään nimitystä doula. Doulan on kuitenkin hyvä olla tietoinen synnytyksen kulusta, erilaisista kivunlievityksistä, omasta toimenkuvastaan ja sen rajoituksista ja hänen tulee jättää omat synnytyskokemuksensa doulattavan synnytyksen ulkopuolelle. Doulatessa keskitytään 100%:sti tukemaan juuri kyseisen naisen synnytystä hänen toiveidensa mukaisesti. Doulakoulutuksen käyminen ennen ensimmäistä doulaamista on erittäin suositeltavaa.

Doulakoulutus

Koulutettu doula on käynyt doulaukseen keskittyvän koulutuksen.

Sertifioitu doula on käynyt doulakoulutuksen ja sen jälkeen jatkanut omaa kouluttautumistaan järjestelmän vaatimalla tavalla. Yhteistä sertifiointiohjelmille on kokemuksen kartuttaminen synnytyksistä doulan ominaisuudessa doulakoulutuksen jälkeen, kirjallisuuteen ja tutkimuksiin perehtyminen sekä lisäkurssien käyminen mm. synnytyksen fysiologiasta sekä imetyksestä.

Doulilla on paljon myös muuta koulutusta, joka tukee doulan toimenkuvaa. Osalla doulista on pohjakoulutuksena terveydenhuoltoalan tutkinto (mm. kätilö, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai fysioterapeutti).

Suomessa järjestettäviä doulakoulutuksia

Suomen Doulat ry

Yhden päivän “Minustako Doula?” -koulutuksia eri paikkakunnilla.

Katso lisätietoa täältä.

Doules

Doulesin doulakurssi on kansainvälisen DONA Internationalin hyväksymä koulutus, jonka jälkeen voi sertifioitua kansainvälisesti DONAn sertifioiduksi doulaksi. Kurssi on 20h.

Doulakka

Doulakka järjestää koulutusta sertifiointiin asti. Kokonaisuus sisältää yhden päivän introkoulutuksen ja kaksi viikonloppua sekä tehtäviä.

Muut koulutukset

Doulille sopivista lisäkoulutuksista (esim. akupainanta, qua sha, rebozo, yms) kerrotaan yhdistyksen “Suomen Doulat ry jäsenille” Facebookryhmässä, jonne liitetään yhdistyksen jäsenet pyynnöstä.

Minustako doula? Suomen Doulat ry:n doulakoulutus

Doulien lyhyt historia

Kautta historian synnyttäjällä on ollut tukenaan yhteisön jäseniä. Yleensä he ovat olleet itse jo aiemmin synnyttäneitä naisia. Tästä tavasta alettiin luopua, kun synnytykset siirtyivät sairaaloihin.

1990-luvun alussa lääkärit Kennell ja Klaus huomasivat kiintymyssuhde- ja imetystutkimuksissaan jatkuvan tuen edistävän synnytyksen kulkua, vähentävän komplikaatioita sekä lisäävän synnyttäjän tyytyväisyyttä synnytyskokemukseen. Heidän tutkimuksiinsa perustuen moderni doulaus sai alkunsa ja nykyään doulia on tuhansia ympäri maailmaa.

Suomessa on ollut vapaaehtoisia tukihenkilöitä synnytyksessä 1990-luvun alusta asti. Vuonna 2010 Suomessa aloittivat ensimmäiset ammattidoulat, jotka olivat kouluttautuneet ulkomailla. Tällä hetkellä Doulakka ja Doules
tarjoavat Suomessa kansainväliset kriteerit täyttäviä doulakoulutuksia.

Näiden lisäksi on olemassa useita muita eri mittaisia ja laajuisia doulakoulutuksia. Vuonna 2017 Suomessa on noin 100 ammattidoulaa ja 250 vapaaehtoista doulaa.