Etsi
image

Doulakoulutus

 

 

 Doulia on erilaisia.

Synnytysdoulan on kuitenkin hyvä olla tietoinen synnytyksen kulusta, erilaisista kivunlievityksistä, omasta toimenkuvastaan ja sen rajoituksista ja hänen tulee jättää omat synnytyskokemuksensa doulattavan synnytyksen ulkopuolelle. Doulatessa keskitytään 100%:sti tukemaan juuri kyseisen naisen synnytystä hänen toiveidensa mukaisesti.

Postpartumdoula tukee äitiä ja hänen perhettään postpartumin aikana. Hyvä ja tuettu postpartum voi antaa meille hyvän pohjan ja työkalut tuleviin vanhemmuuden haasteisiin, mikä tulee omalta osaltaan vaikuttamaan lapsen tuleviin elämänkokemuksiin, ja siihen minkälainen aikuinen hänestä voi tulla.

Kuolindoulan työkuvaan kuuluu muun muassa kuolemasta keskustelu, vieressä kulkeminen, käytännön asioitten sujuvoittaminen, surun työstäminen ja käsittely kuolevan ja/tai omaisten kanssa. Kuolindoula on lohduttava osa loppuelämän hoitoa

Doula ei ole suojattu nimike, joten kenellä tahansa on oikeus käyttää itsestään nimitystä doula silti doulakoulutuksen käyminen ennen ensimmäistä doulaamista on erittäin suositeltavaa.

Doulakoulutus

Koulutettu doula on käynyt doulaukseen keskittyvän koulutuksen, minkä kesto on vähintään 20h.

Sertifioitu doula on käynyt doulakoulutuksen ja sen jälkeen jatkanut kouluttautumistaan yhdistyksen tai toimijan vaatimalla tavalla. Yhteistä sertifiointiohjelmille on kokemuksen kartuttaminen synnytyksistä doulan ominaisuudessa doulakoulutuksen jälkeen, kirjallisuuteen ja tutkimuksiin perehtyminen sekä lisäkurssien käyminen mm. synnytyksen fysiologiasta sekä imetyksestä.

Doulilla on paljon myös muuta koulutusta, joka tukee doulan toimenkuvaa. Osalla doulista on pohjakoulutuksena terveydenhuoltoalan tutkinto (mm. kätilö, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai fysioterapeutti).

Suomessa järjestettäviä doulakoulutuksia

 

Doula-Akatemia

Anna-Riitta Kässin doulakoulutus, josta voi sertifioitua.  Lisätietoa löytyy sivulta Doula-akatemia.

 

Doules

Doulesin doulakurssi on kansainvälisen DONA Internationalin hyväksymä koulutus, jonka jälkeen voi sertifioitua kansainvälisesti DONAn sertifioiduksi doulaksi CD(DONA). Kurssi on 20h ja kouluttajana toimii Marjaana Siivola.

 

Postpartum doula -sertifiointikoulutus

Anu Lampisen ja Gabriela Arianan postpartum doulakoulutus, josta voi sertifioitua. Lisätietoa löytyy sivulta Juurikonvoima

 

Lohtu Akatemian kuolindoula-koulutus

Kouluttajina toimivat mm. Jessika Luther ja Jaana Salmi.  Lisätietoa löytyy sivulta Lohtu-akatemia.

 

Sacred Space Doula Training

Sacred Space doula training is an international doula training facilitated by experienced doula and trainer Rosalia Pihlajasaari. The training is held in English.

 

Muut koulutukset

Doulille sopivista lisäkoulutuksista (esim. akupainanta, qua sha, rebozo, yms) kerrotaan yhdistyksen “Suomen Doulat ry jäsenille” Facebookryhmässä, jonne liitetään yhdistyksen jäsenet pyynnöstä.

Doulien lyhyt historia

 

Kautta historian synnyttäjällä on ollut tukenaan yhteisön jäseniä. Yleensä he ovat olleet itse jo aiemmin synnyttäneitä naisia. Tästä tavasta alettiin luopua, kun synnytykset siirtyivät sairaaloihin.

1990-luvun alussa lääkärit Kennell ja Klaus huomasivat kiintymyssuhde- ja imetystutkimuksissaan jatkuvan tuen edistävän synnytyksen kulkua, vähentävän komplikaatioita sekä lisäävän synnyttäjän tyytyväisyyttä synnytyskokemukseen. Heidän tutkimuksiinsa perustuen moderni doulaus sai alkunsa ja nykyään doulia on yli kymmenentuhatta ympäri maailmaa.

Deanna Cochran, entinen saattohoidon sairaanhoitaja, oli yksi ensimmäisistä ihmisistä 1990-luvun lopulla, joka kehitti kuolindoula hoidon käsitteen tuettuaan äitiään hänen matkalla läpi sairauden ja kuoleman.

Suomessa on ollut vapaaehtoisia tukihenkilöitä synnytyksessä 1990-luvun alusta asti. Vuonna 2010 Suomessa aloittivat ensimmäiset ammattidoulat, jotka olivat kouluttautuneet ulkomailla. Tällä hetkellä Suomessa on viisi erilaista pitkää, sertifiointiin tähtäävää doulakoulutusta.

 

Vuonna 2017 Suomessa on noin 100 ammattidoulaa ja 250 vapaaehtoista doulaa.