Kuolindoula

Mikä on kuolindoula?

Kuolindoula on koulutettu kanssakulkija jonka tavoitteena on auttaa siinä, että ihminen saisi arvokkaan ja omannäköisen kuoleman.

Ammattinimike kuolindoula on Suomessa uusi, vaikka kuolevan tukena doulan lailla toimineita on pitkään ollut. Suomessa on alettu kouluttamaan kuolindoulia vuonna 2023, kun taas naapurissamme Ruotsissa kuolindoulia on koulutettu vuodesta 2022. Suomessa on tammikuussa -23 yhteensä noin 30 sertifioitua kuolindoulaa. Maailmalla kuolindoulina toimivia tunnetaan eri nimikkeillä kuten yleisimmin death doula, end of life doula, death midwife, dödsdoula, mutta myös death coach, death walker, transition doula ja thana doula, mutta näiden välillä on pieniä eroja toimenkuvien luonteessa. Kansainvälinen kuolindoulien yhdistys INELDA kertoo kouluttaneensa vuodesta 2015 lähtien 5600 kuolindoulaa.

Kaikissa tilanteissa kuolindoulaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Lohtu Akatemia oy:n koulutuksen käyneet kuolindoulat ovat sitoutuneet heidän laatimiin eettisiin ohjeisiin.

Mitä kuolindoula tekee?

Kuolindoulat tarjoavat tukea, lohtua ja opastusta heille, joita kuolema koskettaa tavalla tai toisella. Tuki voi olla hyvin konkreettista tai henkisempää. Kuolindoulan toimenkuvaan kuuluu vierellä kulkeminen muun muassa saattohoitovaiheessa, kuolemasta keskustelu ja surun käsittely kuolevan sekä läheisten kanssa. Myös arjessa auttaminen ja läsnäolo ovat tärkeä osa kuolindoulan työtä. Kuolindoulaa voi tarvita myös terve ihminen, joka haluaa valmistautua kuolemaansa tekemällä esimerkiksi hoitotahdon.

Kuolindoulat voivat työskennellä erilaisissa ympäristöissä sovitusti esimerkiksi sairaaloissa tai asiakkaiden kotona. Kuolindoulien työskentely on läpinäkyvää, asiakasta kuuntelevaa ja kunnioittavaa. Kuolindoula voi asiakkaan halutessa toimia linkkinä tai toiveiden “tulkkina” hänen, omaisten ja hoitohenkilökunnan välillä. Hoitohenkilökunnalla on yleensä hyvin rajoitetusti aikaa, mutta doula voi olla läsnä pidempiä aikoja. 

Kuolindoulat vaikuttavat yhteiskuntaan luomalla turvallisia tiloja keskusteluun kuolemasta sekä normalisoimalla ja pitämällä yllä kuolemapuhetta.

Mitä kuolindoula ei tee?

Kuolindoula tukee asiakkaita tekemään omia valintoja kertomalla esimerkiksi hautaamisvaihtoehdoista, mutta ei koskaan ohjaa asiakkaan päätöstä.
Kuolindoulat eivät korvaa hoitohenkilökuntaa eivätkä he osallistu hoitotyöhön. Myöskään saattohoidon vapaaehtoisia kuolindoulat eivät korvaa.

Koulutetuilla kuolindoulilla voi keskenään olla erilaista erityisosaamista, taitoja sekä erilaisia rajoja työskentelyssä, joista he kertovat avoimesti ennen työskentelyn aloittamista.

Kuolindoula ei avusta itsemurhassa.

Mistä ja miten löydän itselleni sopivan kuolindoulan?

Kuolindoulia on eri puolilla Suomea. Kuolindoulat kertovat omasta työskentelystään ja osaamisestaan lisää. Tunnistat itsellesi sopivan kuolindoulan siitä, että hänen kanssaan oleminen tuntuu sinulle luontevalta.
Kuolindoula ei ole suojattu nimike, joten kuka tahansa voi kutsua itseään doulaksi. Suomen Doulat ry:n ja Lohtu Akatemia oy:n sivuilta löytyy sertifioituja kuolindoulia.